جسد سالم یك زن پس از 367 سال! + عكس
جسد سالم یك زن پس از 367 سال! + عكس
جسد مومیایی خاندان امپراتوری "مینگ"جسد متلاشی نشده و نسبتا سالم زنی از خاندان امپراتوری "مینگ" كه در سالهای 1368 تا 1644 و برای 276 سال در چین حكمرانی می كرده اند ...

جسد متلاشی نشده و نسبتا سالم زنی از خاندان امپراتوری "مینگ" که در سالهای 1368 تا 1644 و برای 276 سال در چین حکمرانی می کرده اند. این امپراتوری در حدود 367 سال پیش از بین رفته است