این تیریپت منو کشتهیه چیزی بخور جون بگیریدی جی بلا


حالا دست دستالان بغضش می ترکهخداییش موهاش از دخترها هم خوشگل ترهنمیدونم از کدوم کُره اومدهمنو یاده هنرپیشه فضول قد کوتاه قهوه تلخ میندازه(مخبرالدوله سره سعدی)اه وا؟ زشتخط کش هم میگذاشنید اینقدر صاف در نمیومدتصادفیهحضرت موسیدوقلوهای افسانه ایای جووونماز این کلاه روسی ها سرشه؟عمو دوست نداری خواننده شی بگو

این هنرپیشه است یا خواننده؟بیگلی بیگلیبابا آواتار , بابا جادوگر , بابا دیوید کاپرفیلد