وصیت بابای شاغلام:

دور قبرم آب صابون بریزین تا هر کی اومد بیفته! بخندم! روحم شاد شه بابا!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارو مهم میشه زیرش خط میکشن ، تازه تو امتحان هم میاد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرف خودشو میمالیده به سپر ماشین ! میگن چی کار میکنی بابا, میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

غضنفر با دوست دخترش میرن بیرون، گم می شن. دختره می پرسه حالا چی کار کنیم؟ غضنفر میگه تو برو خونتون، من برای خودم یه فکری می کنم !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

یارومیخواسته یك كبریت رو روشن كنه، هرچی میزده كبریت مادرمرده روشن نمیشده. رفیقش بهش میگه: بابا خوب شاید كبریتش خرابه! یارو میگه: نه بابا، همین پنج دقیقه پیش روشن شد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

من دلم به حال دخترکانی میسوزد که با گران شدن بنزین گوشه خیابان میمانند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترس پسرها از ازدواج ، دل بستن به یک دختر نیست

بلکه دل کندن از بقیه دختر هاست !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------